Pienilmaston parantaminen kaupunkiympäristössä

TAVOITTEET 

  • Vaikutetaan positiivisesti pienilmastoon sekä ihmisten ja luonnonlajien elinolosuhteisiin.
  • Vähennetään kaupunkisaarekeilmiön muodostumista.

YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

  • Lisätään varjostusta kasvillisuuden avulla.
  • Lisätään kasvillisuuden monipuolista käyttöä ja kasvillisuusalueiden laajuutta.
  • Valitaan ratkaisuja, menetelmiä ja materiaaleja, jotka parantavat pienilmastoa erityisesti liikenneväylien läheisyydessä.
  • Valitaan ratkaisuja, menetelmiä ja materiaaleja (kuten viherseiniä ja -kattoja sekä köynnöksiä), jotka vähentävät lämmön sitoutumista rakennusten ulkopintoihin.
  • Vähennetään rakennettujen läpäisemättömien pintojen käyttöä (päällystetyt tiet ja alueet).
  • Käytetään materiaaleja, jotka heijastavat auringon säteilyä lämmön sitomisen sijaan.