Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimenpiteet rakentamisessa

 • Perehdytetään, opastetaan ja tiedotetaan oman organisaation ja aliurakoitsijoiden rakennustyön tekijät säilytettävän kasvillisuuden suojaamiseen ja huomioimiseen rakennustyön aikana.
 • Sijoitetaan välivarastointi, huolto- ja kulkureitit, pysäköinti ja työmaan taukotilat alueille, jotka eivät ole säilytettävän kasvillisuuden juuristoalueella.
 • Suojataan säilytettävä kasvillisuus suunnitelma-asiakirjojen mukaan tai niiden puuttuessa yleisten laatuvaatimusten mukaan.
 • Käytetään suojavyöhykkeiden suojaamisessa asianmukaisia, tukevia aitarakenteita tai muita fyysisiä esteitä.
 • Suojataan mieluiten kokonaisia kasvillisuusryhmiä.
 • Vältetään kaivu- ja täyttötöitä säilytettävän kasvillisuuden juuristoalueella.
 • Jouduttaessa tekemään kaivuutöitä puiden juuristoalueella eli 1,5 metriä lähempänä latvuksen ulkoreunaa, käytetään kaivamatonta tekniikkaa (imukaivuu, suuntaporaus, paineilmamyyrä) joka ei vioita puiden juuristoa.
 • Säilytettävien puiden juuristo käsitellään yleisten laatuvaatimusten mukaisesti, kun on tarve katkaista puiden juuria kaivutöiden yhteydessä. Juurten katkaisusta sovitaan erikseen tilaajan kanssa.
 • Huolehditaan säilytettävän kasvillisuuden hyvinvoinnista rakennusaikaisen hoidon avulla.
 • Kiinnitetään erityistä huomioita säilytettävän kasvillisuuden riittävään vedensaantiin, kun ympäröivät rakennustyöt muuttavat hulevesien kulkureittejä tai maaperän rakennetta ja vesioloja.
 • Varmistetaan, etteivät rakennusaikaiset jätevedet kulkeudu säilytettävän kasvillisuuden kasvualustoihin.
 • Rakennusaikaiset, kasvillisuudelle haitalliset jätevedet (esim. maalämpökaivojen porausvesi) ja hulevedet puhdistetaan ennen niiden johtamista kasvillisuusalueille.