Toimenpiteet tilaamisessa

  • Tilaajan tehtävänä on ohjata suunnittelua ja toteutusta siten, että vesiekosysteemien elinvoimaisuus palautuu.
  • Tehdään nykytilanteen kartoitus, jossa selvitetään kaikki alueella olevat pilaantuneet, vaurioituneet tai turmeltuneet vesiekosysteemit.