Energiansäästö, ilmanlaatu, ympäristönsuojelu

Energiasäästön, ilmanlaadun ja ympäristösuojelun edistämiseen liittyvät toimintaperiaatteet ja toimenpiteet keskittyvät erilaisten päästöjen vähentämiseen. Tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä, elinympäristöjen tuhoutumista ja negatiivisia vaikutuksia ihmisten ja eliöiden terveyteen. Kuva Hanna Tajakka.

Toimintaperiaatteet liittyvät erityisesti toiminnan tehostamiseen, vaihtoehtoisten energiatuotantomuotojen käyttöönottamiseen ja nykyistä ympäristöystävällisempien käytäntöjen omaksumiseen.