Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimintaohjeet rakentamisessa

 • Laaditaan suunnitelma, jonka avulla hallitaan alueen hulevesiin liittyvät tekijät, kuten hulevesien altistuminen epäpuhtauksille, rakentamisen aikana ja välittömästi sen jälkeen.
 • Laaditaan työmaalle saaste- ja kemikaalivuotojen sekä epäpuhtauksien torjuntasuunnitelma.
 • Suunnitellaan työmaa ja rakennustoimenpiteet, kuten materiaalien välivarastointi, ajoneuvoreitit, pysäköinti ja työmaan taukotilat siten, etteivät ne:
   • vaikuta kielteisesti veden kulkureitteihin
   • vaikuta kielteisesti alueen kykyyn varastoida hule- ja tulvavesiä
   • edistä maaperän eroosiota
   • nopeuta sedimenttien ja hulevesien epäpuhtauksien kulkeutumista vastaanottaviin vesistöihin.
  • Suojataan alueen vesistö rakentamisen aikana.
  • Minimoidaan rakentamisesta syntyvät jätteet, jotka vaikuttavat hulevesiin.
  • Suojataan rakennusalueelle välivarastoidut materiaalit, kuten kasvualustat, kompostituotteet, hiekat, sorat ja muut maa-ainekset, tuulelta ja sateelta, jottei mm. kiintoaineita kulkeudu työmaan ympäristöön.
  • Estetään epäpuhtauksien kulkeutuminen alueen ulkopuolelle, vesijärjestelmiin, vesistöihin tai alueen pohjavesiin.
  • Otetaan huomioon sääolosuhteet rakentamisen aikana. 
  • Vältetään tiesuolan tai muiden ympäristölle haitallisten liukkaudenestoaineiden käyttöä alueella.
  • Vältetään alueella tehtäviä työkoneiden ja -välineiden huoltoa.
  • Vältetään ajoneuvojen tankkausta alueella.