Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Vieraslajien torjunta

TAVOITTEET

  • Edistetään paikalle luontaisen lajiston käyttöä.
  • Edistetään paikallisten biotooppien ja ekosysteemien säilymistä.
  • Edistetään kasvinterveyttä.
  • Ehkäistään vieraslajien aiheuttamia haittoja ja riskejä Suomen luonnolle, ekosysteemeille, luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle, elinkeinoille sekä yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvoinnille.
  • Vähennetään Suomessa olevien ja Suomeen mahdollisesti saapuvien EU:lle haitallisten ja kansallisesti haitallisten vieraslajien ja karanteenituhoojien aiheuttamaa uhkaa ja haittaa.

YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

  • Varmistetaan, ettei EU:lle tai kansallisesti haitallisia vieraslajeja ja karanteenituhoojia tuoda alueelle.
  • Käytetään istutuksissa ainoastaan kasvilajeja, joita ei ole luokiteltu EU:lle tai kansallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi valtakunnallisessa Vieraslajiportaalissa (www.vieraslajit.fi).
  • Estetään EU:lle haitallisten ja kansallisesti haitallisten vieraslajien sekä karanteenituhoajien leviäminen taimimateriaalin, puisten pakkausmateriaalien, kasvijätteen ja maa-ainesten mukana.
  • Hävitetään leviämisalustoina toimineet kasvit, puiset pakkausmateriaalit, kasvijätteet ja maa-ainekset asianmukaisesti.