Kasvillisuuden lisääminen

TAVOITTEET

  • Lisätään alueelle soveltuvaa kasvillisuutta.
  • Lisätään kasvillisuuden lajistollista monimuotoisuutta ja kasvillisuuden kokonaisbiomassaa.
  • Tuetaan lisäämisen kautta kasvien tuottamia ekosysteemipalveluja.
  • Lisätään biotooppien monimuotoisuutta, kasvilajien lukumäärää ja lajinsisäistä perinnöllistä monimuotoisuutta.

YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

  • Asetetaan tavoitteet kasvillisuuden lisäämiselle.
  • Tavoitteiden asettamisessa voidaan käyttää mm. vihertehokkuusmenetelmää (viherkerroin/ viherlaskuri).
  • Kehitetään menetelmiä kasvillisuuden biomassan arviointiin (esim. tiheysindeksiselvitys).
  • Määritellään seurantamenetelmät kasvillisuuden biomassan määrän ja laadun arviointiin.
  • Asetetaan tavoitteet kasvillisuuden biomassan lisäämiselle ja asetetaan mittarit ja/tai seurantamenetelmät kasvillisuuden biomassan määrän seuraamiselle.