Toimenpiteet tilaamisessa

  • Asetetaan maankäytön suunnittelussa ja toimintojen sijoittamisessa etusijalle alueet tai kohteet, joissa ei ole vesiekosysteemejä, kuten kosteikkoja tai muita vesistötyyppejä.