Vedenkulutuksen vähentäminen vesialtaissa ja -rakenteissa

TAVOITTEET

  • Säästetään vesivaroja, erityisesti hyvälaatuisia pinta- ja pohjavesivaroja sekä talousvettä.
  • Vähennetään energian käyttöä.
  • Vähennetään kunnossapidon kustannuksia.

Tavoitteena voi tilanteesta riippuen olla talousveden:

  • kulutuksen vähentäminen,
  • kulutuksen merkittävä vähentäminen,
  • käytön lopettaminen kokonaan vesialtaissa ja -rakenteissa.

YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

  • Vältetään talousveden käyttöä vesialtaissa ja -rakenteissa hyödyntämällä vaihtoehtoisia vesilähteitä, kuten esimerkiksi hulevettä.
  • Vähennetään luonnonmukaisten pintavesien, kuten järvi-, joki- ja purovesien sekä pohjavesien käyttöä vesialtaissa ja -rakenteissa.
  • Katso soveltaen Toimintaperiaate 1.5 Vedenkulutuksen vähentäminen kasvillisuusalueiden hoidossa.