Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimenpiteet tilaamisessa

  • Tehdään suunnittelualueen nykytilan arviointi, jossa paikannetaan ja dokumentoidaan alueella oleva säilytettävä kasvillisuus. Teetetään asiantuntijalla (biologi) selvitys säilytettävästä kasvillisuudesta.
  • Asetetaan tavoitteet säilytettävän kasvillisuuden määrälle ja laadulle kohteessa.
  • Määritetään mittarit ja/tai seurantamenetelmät, joilla mitataan säilytettävälle kasvillisuudelle asetettujen tavoitteiden toteutumista.
  • Ohjataan suunnittelijaa suunnittelemaan toimintojen sijoittaminen ja alueen rakentaminen siten, että ne varmistavat säilytettävän kasvillisuuden määrän ja laadun toteutumisen asetettujen tavoitteiden mukaan.
  • Ohjataan rakentajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennustyö siten, että tehtävät toimenpiteet varmistavat säilytettävän kasvillisuuden määrän ja laadun toteutumisen asetettujen tavoitteiden mukaan.
  • Ohjeistetaan suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotyössä kielletyt ja sallitut toimenpiteet suojavyöhykkeillä.
  • Ohjeistetaan säilytettävän kasvillisuuden suojaaminen rakentamis- ja kunnossapitotöissä yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.
  • Valvotaan säilytettävän kasvillisuuden määrän ja laadun toteutumista suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitovaiheessa.
  • Valvotaan suojavyöhykkeiden koskemattomuutta ja kuntoa suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotöiden aikana.
  • Valvotaan säilytettävän kasvillisuuden suojaustoimenpiteiden toteuttamista rakentamis- ja kunnossapitovaiheessa.