Toimintaperiaatteet tilaamisessa

  • Teetetään tarvittaessa selvitys alueen saavutettavuudesta, turvallisuudesta ja käyttömukavuudesta suunnittelun pohjaksi.
  • Asetetaan tavoitteet alueiden saavutettavuuden, turvallisuuden ja käyttömukavuuden parantamiseksi sekä edistämiseksi ja määritetään seurantamenetelmät tavoitteiden toteutumisen seurantaan.
  • Ohjeistetaan suunnittelija ottamaan huomioon saavutettavuudelle, turvallisuudelle ja käyttömukavuudelle asetetut tavoitteet.
  • Ohjeistetaan rakentaja ja kunnossapitäjä ottamaan työssään huomioon saavutettavuudelle, turvallisuudelle ja käyttömukavuudelle asetetut tavoitteet.
  • Valvotaan suunnittelijaa, rakentajaa ja kunnossapitäjää tavoitteiden saavuttamisessa.
  • Selvitetään alueella toimivat paikalliset yhteisöt ja tehdään niiden kanssa aktiivisesti yhteistyötä, jotta tunnistetaan kehitystarpeet ja -vaihtoehdot alueen sosiaalisten ja taloudellisten hyötyjen jakamiseksi tai kehittämiseksi.