Toimintaperiaatteet rakentamisessa

  • Toteutetaan rakentaminen siten, että sen toteutus ei estä alueen tai siihen liittyvän alueen saavutettavuudelle, turvallisuudelle ja käyttömukavuudelle asetettujen tavoitteiden toteutumista.