Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimenpiteet tilaamisessa

Maaperän säilyttämiseen liittyen:

 • Tehdään alueen nykytilan arviointi, jossa paikannetaan ja kuvataan alueella oleva maaperä. Teetetään selvitys terveestä maaperästä.
 • Asetetaan tavoitteet terveen maaperän määrälle ja laadulle.
 • Määritetään mittarit ja/tai seurantamenetelmät, joilla mitataan maaperälle asetettujen tavoitteiden toteutumista.
 • Ohjataan suunnittelijaa suunnittelemaan toimintojen sijoittaminen ja alueen rakentaminen siten, että ne varmistavat terveen maaperän määrän ja laadun toteutumisen asetettujen tavoitteiden mukaan.
 • Ohjataan rakentajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennustyö siten, että tehtävät toimenpiteet varmistavat terveen maaperän määrän ja laadun toteutumisen asetettujen tavoitteiden mukaan.
 • Ohjeistetaan suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotyössä kielletyt ja sallitut toimenpiteet suojavyöhykkeillä.
 • Ohjeistetaan maaperän suojaaminen rakentamis- ja kunnossapitotöissä yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.
 • Valvotaan terveen maaperän määrän ja laadun toteutumista suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitovaiheessa.
 • Valvotaan suojavyöhykkeiden koskemattomuutta ja kuntoa suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitotöiden aikana.
 • Valvotaan maaperän suojaustoimenpiteiden toteuttamista rakentamis- ja kunnossapitovaiheessa.

Maaperän kunnostukseen ja hoitoon liittyen:

 • Teetetään tarvittavat maaperän kunnostus- ja hoitosuunnitelmat.
 • Asetetaan tavoitteet maaperän kunnostukselle ja hoidolle.
 • Määritetään mittarit ja/tai seurantamenetelmät, joilla mitataan maaperän kunnostuksen ja hoidon toteutumista.
 • Ohjataan suunnittelijaa suunnittelemaan alueen kasvualustat ja muut maaperään liittyvät toiminnot siten, että maaperän kunnostus ja hoito toteutuvat asetettujen tavoitteiden mukaan.
 • Ohjataan rakentajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennustyö siten, että tehtävät toimenpiteet varmistavat rakentamisenaikaisen maaperän kunnostuksen ja hoidon toteutumisen asetettujen tavoitteiden mukaan.
 • Ohjeistetaan kunnossapitäjää hoitamaan ja kunnostamaan maaperää asetettujen tavoitteiden mukaan.
 • Valvotaan maaperän kunnostuksessa käytettävien maa-aineksien, maanparannusaineksien, lannoitteiden alkuperää, laatua ja määrää rakentamis- ja kunnossapitotöiden aikana.

Valvotaan maanperän kunnostusta ja hoitoa rakentamis- ja kunnossapitovaiheessa.