Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimenpiteet tilaamisessa

  • Teetetään selvitys suunnittelukohteen kulttuurihistoriallisista kohteista, kuten rakennuksista, rakenteista, kasvillisuudesta ja maisemista.
  • Asetetaan tavoitteet olemassa olevien kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttämiselle ja kunnossapidolle.
  • Määritetään mittarit ja/tai seurantamenetelmät, joilla mitataan olemassa olevien kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttämiselle ja kunnossapidolle asetettuja tavoitteita.
  • Teetetään kunnossapitosuunnitelma alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden ja kohteiden säilyttämiseksi ja kunnossapitämiseksi.
  • Ohjataan suunnittelua niin, että olemassa olevat kulttuurihistorialliset kohteet ja niiden säilyminen huomioidaan suunnitelmassa ja niille asetetut tavoitteet täyttyvät.
  • Ohjataan rakentajaa toteuttamaan rakentaminen niin, että olemassa olevat kulttuurihistorialliset kohteet eivät vaurioidu rakentamisen aikana.
  • Ohjataan kunnossapitäjä toteuttamaan kunnossapito niin, että olemassa olevat kulttuurihistoriallisten kohteissa olevat arvot säilyvät ja kohteen julkisuuskuva ja käyttötarkoitus vahvistuvat.
  • Valvotaan olemassa olevien kulttuurihistoriallisten kohteiden säilymistä ja niille asetettujen tavoitteiden toteutumista suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitovaiheessa.