Olemassa olevan kasvillisuuden säilyttäminen

TAVOITTEET

  • Säilytetään olemassa olevaa kasvillisuutta, kasviyhteisöjä ja ekosysteemejä.
  • Edistetään kasvillisuuden alueellista monimuotoisuutta.
  • Ylläpidetään elinvoimaisia ja ekosysteemipalveluja tuottavia elinympäristöjä.
  • Ylläpidetään ja suojellaan maaperän terveyttä ja toimivuutta.
  • Palautetaan tarvittaessa uusilla istutuksilla alkuperäistä lajistoa.

YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

  • Rajoitetaan kasvillisuudelle aiheutuvia häiriöitä.
  • Suojellaan arvokkaaksi luokiteltu kasvillisuus tunnistamalla ja suojelemalla kaikki kohteessa paikallisesti, maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu kasvillisuus.
  • Suojellaan olemassa olevia säilytettäviä kasveja ja kasviyhdyskuntia ja/tai kunnostetaan kasviyhdyskuntia.
  • Käytetään suunnittelussa kasvillisuutta, joka tukee alueen monimuotoisuutta ja tyypillisiä kasviyhdyskuntia.