Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimenpiteet tilaamisessa

 • Asetetaan tavoitteet hankkeessa käytettävien materiaalien ja tuotteiden vastuulliselle ja kestävälle raaka-aineiden käytölle sekä materiaalien ja tuotteiden tuotannolle.
 • Määritetään mittarit ja/ tai seurantamenetelmät, joilla mitataan raaka-aineiden hankinnan sekä materiaalien ja tuotteiden tuotannon vastuullisuutta ja kestävyyttä.
 • Asetetaan tavoitteet hankkeessa käytettävien materiaalien ja tuotteiden alkuperälle, toimitusetäisyydelle ja/ tai logistiikan energiankulutukselle, hiilidioksidi- ja muille haitallisille päästöille.
 • Määritetään mittarit ja/tai seurantamenetelmät, joilla mitataan materiaalien alkuperää, toimitusetäisyyttä, logistiikan energiankulutusta, hiilidioksidi- ja muita haitallisia päästöjä.
 • Ohjataan suunnittelijaa käyttämään suunnitelmassa materiaaleja ja tuotteita:
  • joiden raaka-aineet on hankittu ja tuotettu ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi
  • jotka on tuotettu ekologisesti
  • jotka on tuotettu paikallisesti/alueellisesti ja/tai logistisesti ympäristöystävällisesti.
 • Ohjataan rakentajaa ja/ tai kunnossapitäjää hankkimaan materiaaleja ja tuotteita:
  • joiden raaka-aineet on hankittu ja tuotettu ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi
  • jotka on tuotettu ekologisesti
  • jotka on tuotettu paikallisesti/alueellisesti ja/tai logistisesti ympäristöystävällisesti.
 • Valvotaan hankkeessa käytettyjen materiaalien ja tuotteiden raaka-aineiden hankinnan vastuullisuutta ja kestävyyttä suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitovaiheessa.
 • Valvotaan hankkeessa käytettyjen materiaalien ja tuotteiden ekologisuutta suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitovaiheessa.
 • Valvotaan hankkeessa käytettyjen materiaaleja ja -tuotteiden alkuperää, toimitusetäisyyttä ja logistiikan energiankulutusta, hiilidioksidi- ja muita haitallisia päästöjä suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitovaiheessa.
 • Puumateriaalien ja -tuotteiden osalta:

 • Asetetaan tavoitteet hankkeessa käytettävien puumateriaalien ja -tuotteiden puulajille ja alkuperälle.
 • Määritetään mittarit ja/tai seurantamenetelmät, joilla mitataan puumateriaalien ja -tuotteiden alkuperää.
 • Ohjataan suunnittelijaa käyttämään suunnitelmassa puumateriaaleja ja -tuotteita, jotka on valmistettu kestävin periaattein kasvatetusta ja ympäristösertifioidusta (PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification tai FSC -Forest Stewardship Council- merkitystä) puusta.
 • Ohjataan suunnittelijaa korvaamaan suunnitelmassa neitseellisestä puusta valmistetut puumateriaalit ja -tuotteet mahdollisuuksien mukaan vastaavilla komposiittipuu- tai kierrätysmuovituotteilla tai kierrätetyllä puumateriaalilla. Puukomposiittia käytettäessä tulee selvittää materiaalin ympäristönäkökulmat.
 • Ohjataan rakentajaa hankkimaan puumateriaaleja ja -tuotteita, jotka on valmistettu kestävin periaattein kasvatetusta ja ympäristösertifioidusta (PEFC tai FSC) puusta.
 • Ohjataan kunnossapitäjää hankkimaan korjaustöihin puumateriaaleja ja -tuotteita, jotka on valmistettu kestävin periaattein kasvatetusta ja ympäristösertifioidusta (PEFC tai FSC) puusta.
 • Valvotaan hankkeessa käytettyjen puumateriaaleja ja -tuotteiden puulajia, alkuperää, kasvatustapaa ja ympäristösertifiointimerkintöjä suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitovaiheessa.