Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimenpiteet rakentamisessa

 

 • Laaditaan vesien käsittelylle suunnitelma, jonka avulla hallitaan rakennustyömaan vesitalouteen liittyviä tekijöitä. Suunnitelmassa otetaan huomioon työmaa-alueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat pinta- ja pohjavedet sekä hulevedet sisältäen rakennusten ja rakenteiden kuivatuksen vedet (salaojavedet ja perusvedet) ja jätevedet (sisältäen harmaat vedet) rakentamisen aikana ja välittömästi sen jälkeen. Suunnittelussa tavoitteena on, että työmaa ei aiheuta ympäristölleen vahinkoa, kuten kiintoaineskuormaa vesistöihin tai hulevesijärjestelmiin.
 • Suunnitellaan työmaa ja rakennustoimenpiteet, kuten materiaalien välivarastointi, ajoneuvoreitit, pysäköinti ja työmaan taukotilat siten, etteivät ne:
  • vahingoitu tulvimisesta
  • vaikuta kielteisesti veden kulkureitteihin
  • vaikuta kielteisesti alueen kykyyn varastoida, pidättää ja imeyttää tulvavesiä
  • edistä maaperän eroosiota
  • nopeuta sedimenttien ja hulevesien epäpuhtauksien kulkeutumista vastaanottaviin vesistöihin.
 • Suojataan alueen vesistö rakentamisen aikana mm. kiintoaineskuormilta ja epäpuhtauksilta.
 • Otetaan huomioon sääolosuhteet rakentamisen aikana mm. suojaamalla tarvittaessa työmaata ja sen alueella olevia materiaalivarastoja.