Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimenpiteet rakentamisessa

 • Tehdään materiaali- ja tuotemenekkilaskelmat huolellisesti välttäen ylimääräisiä hankintoja.
 • Suositaan hankinnoissa kierrätettäviä materiaaleja ja tuotteita sekä kierrätysmateriaaleja ja -tuotteita.
 • Hankitaan kestävästi tuotettuja materiaaleja ja tuotteita.
 • Toteutetaan purku- ja rakennustyö siten, että olemassa olevien materiaalien ja tuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat mahdollisia.
 • Kuljetetaan, välivarastoidaan ja suojataan materiaalit ja tuotteet niiden vaatimalla tavalla yleisten laatuvaatimusten mukaan.
 • Suunnitellaan materiaalin käyttö huolellisesti välttäen materiaalihukkaa.
 • Uudelleenkäytetään ja kierrätetään rakennustyöstä syntyvät jätteet.
 • Merkitään suunnitelma-asiakirjoihin rakennustyömaalla tehdyt materiaali- ja tuotemuutokset, jotka poikkeavat alkuperäisistä rakennussuunnitelmista.
 • Toteutetaan purku- ja rakennustyö siten, että olemassa olevien rakenteiden uusio- ja/ tai uudelleenkäyttö on mahdollista.
 • Suojataan olemassa olevat rakenteet työmaalla purkutöiden aikana yleisten laatuvaatimusten mukaan.
 • Puhdistetaan, korjataan ja viimeistellään säilytettävät rakenteet niin, että ne muodostavat kiinteän osan uutta ympäristörakennetta ja ovat turvallisia uudessa käyttötarkoituksessaan.
 • Toteutetaan purku- ja rakennustyö siten, että poistettavaksi ja uusio- ja/ tai uudelleenkäytettäviksi määrättyjen materiaalien, tuotteiden ja kasvillisuuden uudelleenkäyttö on mahdollista.
 • Välivarastoidaan, suojataan ja pois kuljetetaan uusio- ja/ tai uudelleenkäytettäväksi määrätyt materiaalit, tuotteet ja kasvillisuus niin, etteivät ne vaurioidu työn aikana.
 • Selvitetään toimijat, jotka ottavat vastaan rakennuskohteesta poistettavaa kasvillisuutta, maa-aineksia tai muita materiaaleja ja tuotteita työnaikaiseen säilytykseen ja/tai edelleen välitettäväksi.
 • Suunnitellaan rakennustyössä syntyvien maa-, kivi- ja kasviaineksien sekä muiden jätteiden lajittelu ja uusio- ja/ tai uudelleenkäyttö.
 • Perehdytetään työntekijät ja aliurakoitsijat työkohteesta syntyvien aineksien ja jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen viranomaisten ohjeiden mukaan.
 • Lajitellaan syntyvät ainekset ja jätteet huolellisesti.
 • Hävitetään saastuneet maa-ainekset, sairas kasvillisuus ja EU:lle ja kansallisesti haitalliset vieraslajit ja karanteenituhoojat asianmukaisesti.
 • Käytetään kierrätettäviä aineksia maanparannukseen maa-analyysitulosten, yleisten laatuvaatimusten ja viranomaisten ohjeiden mukaan.
 • Käytetään ylijäämä maa- ja kiviaineksia maantäytössä, paikalla tehtävissä kasvualustoissa tai muissa rakenteissa yleisten laatuvaatimusten ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
 • Toimitetaan rakennuskohteesta ylijäävä ja käyttökelpoinen aines toisessa kohteessa hyödynnettäväksi tai paikalliseen ainespörssiin tai muuhun kierrätyspaikkaan muiden toimijoiden hyödynnettäväksi.