Toimenpiteet tilaamisessa

  • Selvitetään alueen olemassa oleva kasvillisuuden määrä.
  • Ohjataan suunnittelijaa lisäämään kasvillisuutta.
  • Ohjataan suunnittelijaa lisäämään luontaisia kasvilajeja, jotka sopivat alueen olosuhteisiin, ilmastoon, suunniteltuun käyttöön ja suunnitteluratkaisuihin sekä tukevat luonnon monimuotoisuutta.
  • Ohjataan suunnittelijaa suunnittelemaan kasvillisuusalueet ja valitsemaan kasvilajit siten, että ne lisäävät kasvillisuuden biomassaa.
  • Ohjataan kunnossapitäjää hoitamaan ja kunnostamaan kasvillisuusalueita siten, että ne tuottavat alueelle kasvillisuuden biomassaa.
  • Valvotaan suunnitelmassa kasvillisuuden biomassan tuottamiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.
  • Valvotaan kunnossapidossa kasvillisuuden biomassan tuottamiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.