Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Vesiekosysteemien kunnostus

TAVOITTEET

 • Edistetään vesiekosysteemien toimintaa.
 • Turvataan kalojen ja muiden vesieliöstöjen elinympäristöt.

YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

 • Palautetaan vaurioituneiden, pilaantuneiden tai turmeltuneiden vesiekosysteemien toimintakyky ja eheys.
 • Kunnostetaan kohde huomioiden kohteen aikaisemmat olosuhteet, luonnonprosessit, luonnonmateriaalien käyttö sekä alueelle luontaisten kasviyhdyskuntien ennallistaminen.
 • Poistetaan kunnostus- ja hoitotoimenpiteillä pysyvästi vesiekosysteemeille vahingolliset kemialliset ja biologiset stressitekijät.
 • Ennallistetaan tai otetaan uudelleenkäyttöön alueella elävien eliöiden sekä kivilajien ja mineraalien prosesseja jotka edesauttavat vesiekosysteemien kehitystä kohti osittaista tai täydellistä palautumista.
 • Noudatetaan kansallista vieraslajistrategiaa vieraslajien käsittelyssä. EU:lle haitalliset ja kansallisesti haitalliset vieraslajit ja karanteenituhoojat on lueteltu vieraslajiportaalissa.

 

Vesiekosysteemien muutokset ovat seurausta seuraavista toimenpiteistä tai ilmiöistä:

 • ympäristön rakentaminen, kuten täyttö, kuivatus, putkitus, kanavointi, patoaminen, veden sääntely
 • merenpinnan nousu
 • hydrologiset muutokset
 • alkuperäisten kasvi- ja eläinlajien häviäminen
 • vieraslajien leviäminen
 • biologisten prosessien, maa-aineksen, maaperän muodon ja rakenteen sekä veden laadun muutokset, päästöt.