Toimenpiteet suunnittelussa

  • Osoitetaan suunnitelmassa selkeät rajat alueen rakennettaville osille.
  • Vältetään täydentäviä istutuksia ja maan kaivua edellyttäviä toimintoja säilytettävien puiden juuristoalueella.
  • Suunnitellaan suunnittelualueella olevan säilytettävän kasvillisuuden suojaus vähintään yleisten laatuvaatimusten mukaan. Suojataan mieluummin kasvillisuusryhmiä kuin yksittäisiä kasveja (pensaat ja ruohovartinen kasvillisuus, ei koske puita ja suojeltaviksi luokiteltuja kasveja).
  • Vähennetään alueen luontaisille kasviyhdyskunnille rakentamisesta aiheutuvia vahinkoja. Huomioidaan erityisesti kasviyhdyskunnat, jotka tukevat luonnontilaisten elinympäristöjen yhtenäisyyttä, verkottuneisuutta ja monimuotoisuutta.