Toimenpiteet tilaamisessa

  • Ohjataan suunnittelijaa huomioimaan vesialtaiden ja -rakenteiden suunnittelussa hulevesien, harmaavesien ja muiden uusiokäyttävien vesien kierrättäminen.
  • Ohjataan suunnittelijaa sijoittamaan vesialtaat ja -rakenteet paikkoihin, joissa haihdunta on mahdollisimman vähäistä tai käyttämään sellaisia ratkaisuja, että haihdutuspinta-ala on mahdollisimman pieni.
  • Ohjataan suunnittelijaa sijoittamaan vesialtaat ja -rakenteet paikkoihin, joissa roskaantuminen on mahdollisimman vähäistä tai käyttämään sellaisia ratkaisuja, että roskaantumisesta syntyvä haitta ja kunnossapitotarve on mahdollisimman pieni.
  • Ohjataan kunnossapitäjää huomioimaan kunnossapitotarpeita resursoitaessa hulevesien mukana tulevien kiintoainesten säännöllisen poistotarpeen.