Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Kulttuuriympäristöjen säilyttäminen ja kunnossapito

TAVOITTEET

 • Lisätään kulttuuriympäristöjen merkittävyyttä, vaikuttavuutta ja identiteettiä.
 • Säilytetään ja ylläpidetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, rakenteita ja rakennuskohteita sekä kulttuurimaisemia.
 • Edistetään paikallisen kulttuurin ja historian tunnettuutta.
 • Edistetään kulttuurihistoriallisten kohteiden käyttöä.

YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

 • Tunnistetaan ja säilytetään suunnittelualueelle olevat tai sille osittain sijoittuvat kulttuurimaisemat, erityisesti, jos ne on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi joissakin seuraavista kategorioista:
 • Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Valtioneuvoston periaatepäätös 1995)
 • Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009)
 • Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet
 • Paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet
 • Perinnemaisemat
 • Kansalliset kaupunkipuistot
 • Kansallismaisemat.
 • Säilytetään kulttuuriympäristöt elävinä, edustavina ja käyttötarkoituksen mukaisina kohteina.
 • Kunnossapidetään kulttuuriympäristöjä niissä olevien arvojen ja kohteen käyttötarkoituksen ja julkisuuskuvan mukaisessa kunnossa.
 • Tehdään yhteistyötä paikallishallinnon, maakuntaliittojen, ympäristöministeriön ja Museoviraston kanssa kulttuurihistoriallisten alueiden ja kohteiden tunnistamiseksi, säilyttämiseksi ja huomioimiseksi suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa.
 • Osallistetaan paikallisia asukkaita, yhdistyksiä, yrityksiä, kouluja, päiväkoteja, vanhuspalveluita ja muita toimijoita kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttämiseen, kehittämiseen ja kunnossapitoon.
 • Hyödynnetään kulttuuriympäristökohteita opetus- ja sivistystoiminnassa.