Toimenpiteet rakentamisessa

  • Toteutetaan purku- ja rakennustyöt niin, että olemassa olevat kulttuurihistorialliset kohteet eivät vaurioidu rakentamisen aikana.