Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Maaperän säilyttäminen, kunnostus ja hoito

TAVOITTEET
•    Ylläpidetään ja suojellaan maaperän terveyttä.
•    Vähennetään uuden, paikalle tuotavan kasvualustan sekä maa-ainesten tarvetta ja määrää.
•    Säilytetään olemassa olevia ekosysteemejä ja biotooppeja.
•    Tuetaan kasvillisuuden hyvinvointia, biologista monimuotoisuutta sekä veden varastointia ja imeytymistä maaperään.

YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

Maaperän säilyttämiseen liittyen:

  • Minimoidaan maaperälle aiheutuvat häiriöt.
  • Perustetaan suojavyöhykkeet, joilla suojellaan olemassa oleva, alueen olosuhteisiin, ilmastoon sekä suunnitteluratkaisuihin soveltuva terve maaperä.
  • Määritetään suojavyöhykkeen laajuus kohdekohtaisesti huomioiden suojeltavan maaperän ominaisuudet. Määritetään kielletyt ja sallitut toimenpiteet.
  • Asetetaan maaperän suojelemisen tavoitteet.
  • Määritetään mittarit ja/tai seurantamenetelmät, joilla mitataan maaperän suojelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Maaperän kunnostukseen liittyen:

  • Otetaan huomioon maaperän kunnostustarpeet ja rajoitetaan rakentamisesta maaperään aiheutuvia häiriöitä.
  • Kunnostetaan rakennus- ja kunnossapitotöiden aikana häiriintynyt maaperä.
  • Asetetaan tavoitteet maaperän kunnostukselle ja hoidolle.
  • Määritetään mittarit ja/tai seurantamenetelmät, joilla mitataan maaperän kunnostuksen ja hoidon toteutumista.
  • Käydään läpi suunnitelmat, rajaukset ja toimenpiteet rakentamis- ja kunnossapitotöiden tekijöiden kanssa ja varmistetaan, että maaperän kunnostuksen ja hoidon tavoitteet ymmärretään ja saavutetaan.