Toimenpiteet rakentamisessa

  • Noudatetaan turvalliselle kemikaalien käytölle asetettuja tavoitteita ja toimintaperiaatteita.
  • Kemikaaleja käyttävillä työntekijöillä ja aliurakoitsijoilla tulee olla vaadittava kasvinsuojelututkinto, joka perehdyttää kemikaalien turvalliseen ja huolelliseen käsittelyyn sekä henkilökohtaiseen suojautumiseen.
  • Huolletaan, kalibroidaan ja säädetään huolellisesti kemikaalien levitykseen käytettävät laitteet ja välineet.
  • Tehdään kemikaalien levitys huolellisesti ja tarkoin vain suunnitellulle käsittelyalueelle.
  • Pidetään kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet aina työntekijöiden nähtävillä.