Toimenpiteet tilaamisessa

  • Asetetaan tavoitteet energiatehokkuudelle ja energialähteiden käytölle.
  • Ohjeistetaan suunnittelija valitsemaan kohteeseen energiatehokkaita valaisimia ja muita kiinteitä teknisiä laitteita.
  • Ohjeistetaan urakoitsija ja kunnossapitäjä käyttämään energiatehokkaita työkoneita ja laitteita.
  • Edellytetään, että kunnossapitosuunnitelmassa on tiedot materiaalien, tuotteiden, laitteiden ja rakenteiden huollosta, korjauksesta ja vaihdosta (mm. valaistus-, kastelu- ja lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden kannalta).
  • Valvotaan urakoitsijaa ja kunnossapitäjää energiatehokkuudelle asetettujen tavoitteiden noudattamisessa.