Toimenpiteet suunnittelussa

  • Kartoitetaan kaikki alueelle sijoittuvat vesiekosysteemit maankäyttöä suunniteltaessa.
  • Toimintojen sijoittamisessa asetetaan etusijalle alueet tai kohteet, joissa ei ole vesiekosysteemejä, kuten kosteikkoja tai muita vesistötyyppejä.
  • Kehitetään aluetta siten, että vesiekosysteemeihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia ja häiriötekijöitä pyritään minimoimaan.
  • Perustetaan suojavyöhyke suunnittelualueen ulkopuolisille, mutta siihen välittömästi rajautuville vesiekosysteemeille. Huomioidaan kasvilajivalinnoissa EU:lle haitallisten ja kansallisesti haitallisten vieraslajien ja karanteenituhoojien leviämisen estäminen (ja niiden poistaminen). EU:lle haitalliset ja kansallisesti haitalliset vieraslajit ja karanteenituhoojat on lueteltu vieraslajiportaalissa.