Toimenpiteet tilaamisessa

  • Määritetään tavoitteet hyötyviljelyä edistävien ulkoalueiden suunnittelulle ja kehittämiselle ja määritetään seurantamenetelmät tavoitteiden saavuttamiselle.
  • Teetetään selvitys hyötyviljelyä edistävien alueiden riittävyydestä ja kehittämistarpeista.
  • Ohjeistetaan suunnittelija alueiden suunnittelussa ottamaan huomioon hyötyviljelyä edistävät tavoitteet ja toimintaperiaatteet.
  • Valvotaan suunnittelijaa tavoitteiden saavuttamisessa.