Toimenpiteet kunnossapidossa

  • Toteutetaan kunnossapito niin, että olemassa olevat kulttuurihistoriallisissa kohteissa olevat arvot säilyvät ja kohteen julkisuuskuva ja käyttötarkoitus vahvistuvat.
  • Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan perinteisiä hoitomenetelmiä, työtapoja ja materiaaleja.