Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimenpiteet tilaamisessa

 • Teetetään selvitys suunnittelukohteessa olevasta uusio- ja/ tai uudelleenkäytettäväksi ja kierrätyskelpoiseksi soveltuvista rakenteista, materiaaleista ja tuotteista tai niiden osista, kuten kasvillisuudesta, maakivistä, maa-aineksista, kalusteista ja varusteista.
 • Teetetään kunnossapitosuunnitelma, jossa esitetään toimintaperiaatteet ja soveltuvat menetelmät huonokuntoisten tai vahingoittuneiden osien korvaamiseen.
 • Asetetaan tavoitteet olemassa olevien materiaalien ja tuotteiden uudelleenkäyttämiselle ja kierrättämiselle suunnittelukohteessa tai muissa kohteissa.
 • Asetetaan tavoitteet kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden ja kestävästi tuotettujen materiaalien ja tuotteiden käytölle kohteessa.
 • Määritetään mittarit ja/tai seurantamenetelmät, joilla mitataan asetettujen tavoitteiden toteutumista:
 • olemassa olevien materiaalien ja tuotteiden uudelleenkäytössä ja kierrätyksessä.
 • kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden sekä kestävästi tuotettujen materiaalien ja tuotteiden käytössä.
 • Teetetään kohteeseen jätevirran selvitys, jossa arvioidaan, miten paljon kierrätettävää materiaalia kohteessa syntyy rakentamisen, kunnossapidon ja käytön aikana.
 • Asetetaan tavoitteet kohteesta syntyvän jätteen vähentämiselle, lajittelulle ja kierrättämiselle.
 • Määritetään mittarit ja/tai seurantamenetelmät, joilla mitataan kohteesta syntyvän jätteen vähentämistä, lajittelua, kierrättämistä ja asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Suunnittelijan ohjeistus:

 • Ohjataan suunnittelijaa suunnittelemaan materiaalit ja tuotteet siten, että ne varmistavat olemassa olevien materiaalien ja tuotteiden uusio- ja/ tai uudelleenkäytön ja kierrätyksen sekä kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden sekä kestävästi tuotettujen materiaalien ja tuotteiden käytön toteutumisen asetettujen tavoitteiden mukaan.
 • Ohjataan suunnittelijaa suunnittelemaan niin, että kohteessa olemassa olevia materiaaleja, tuotteita ja rakenteita on mahdollista uudelleenkäyttää ja kierrättää asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Rakentajan ohjeistus:

 • Ohjataan rakentajaa suunnittelemaan materiaali- ja tuotehankinnat siten, että ne varmistavat kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden sekä kestävästi tuotettujen materiaalien ja tuotteiden käytön asetettujen tavoitteiden mukaan.
 • Ohjataan rakentajaa toteuttamaan purku- ja rakennustyö siten, että olemassa olevien materiaalien ja tuotteiden uusio- ja/ tai uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat mahdollista.
 • Ohjataan rakentajaa vähentämään jätteiden syntyä rakennuskohteessa, lajittelemaan syntyvät jätteet tehokkaasti ja kierrättämään syntyneitä jätemateriaaleja rakennustyössä.
 • Ohjataan rakentajaa ja kunnossapitäjää varaamaan riittävät tilat kierrätettävälle maa-, kivi-, kasviaineksen välivarastoinnille rakentamisen ja kunnossapidon ajaksi.

Kunnossapidon ohjeistus:

 • Ohjataan kunnossapitäjää kierrättämään ja mahdollisuuksien mukaan uudelleenkäyttämään kunnossapidosta syntyneet jätteet, kuten maa-ainekset, kiviainekset ja kasvijätteet.
 • Ohjataan kunnossapitäjää valitsemaan kestävästi tuotettuja materiaaleja ja tuotteita sekä kierrätystuotteita ja -materiaaleja.
 • Ohjataan kunnossapitäjää vähentämään jätteiden syntyä kunnossapitokohteessa, lajittelemaan syntyvät jätteet tehokkaasti ja kierrättämään syntyneitä jätemateriaaleja.
 • Valvotaan materiaalien ja tuotteiden uusio- ja/ tai uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä kierrätystuotteiden ja kestävästi tuotettujen materiaalien ja tuotteiden käytölle asetettujen tavoitteiden toteutumista suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitovaiheissa.
 • Valvotaan säilytettävien rakenteiden uusio- ja/ tai uudelleenkäyttöä ja asetettujen tavoitteiden toteutumista suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitovaiheissa.
 • Valvotaan kohteesta syntyvän jätteen vähentämistä, lajittelua ja kierrättämistä ja niille asetettujen tavoitteiden toteutumista suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitovaiheissa.