Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimenpiteet rakentamisessa

Maaperän säilyttämiseen liittyen:

 • Perehdytetään, opastetaan ja tiedotetaan oman organisaation ja aliurakoitsijoiden rakennustyön tekijät maaperän suojaamiseen ja huomioimiseen rakennustyön aikana.
 • Sijoitetaan välivarastointi, huolto- ja kulkureitit, pysäköinti ja työmaan taukotilat ensisijaisesti alueille, joiden maaperä on häiriintynyt aikaisemman käytön seurauksena.
 • Suojataan maaperä suunnitelma-asiakirjojen mukaan tai niiden puuttuessa yleisten laatuvaatimusten mukaan.
 • Suositaan suojavyöhykkeiden suojaamisessa asianmukaisia, tukevia aitarakenteita tai muita fyysisiä esteitä.
 • Varmistetaan, etteivät rakennusaikaiset jätevedet ja hulevedet kulkeudu maaperään.
 • Rakennusaikaiset jätevedet ja hulevedet puhdistetaan ennen niiden johtamista maaperään.

Maaperän kunnostukseen ja hoitoon liittyen:

 • Vähennetään maaperän kunnostuksen tarvetta rajaamalla rakennustöistä aiheutuvat häiriöt mahdollisimman pienelle alueelle.
 • Perehdytetään, opastetaan ja tiedotetaan oman organisaation ja aliurakoitsijoiden rakennustyön tekijät rakentamisen ulkopuolelle jäävien alueiden rajauksiin ja maaperän kunnostuksen ja hoidon tavoitteisiin rakennustyön aikana.
 • Suojataan maaperän ja kasvillisuuden suojavyöhykkeet asianmukaisilla suoja-aidoilla.
 • Otetaan talteen kaikki kaivettava maa-aines. Hyödynnetään tai kierrätetään se mahdollisuuksien mukaan kohdan 3.1 Materiaalitehokkuuden edistäminen mukaan.
 • Käsitellään rakennuspaikalla siirrettäviä tai sinne tuotavia maa-aineksia niiden alkuperän tavoin eli hyödynnetään pohjamaita pohjamaina ja pintamaita pintamaina. Joissain tapauksissa pohjamaata voidaan parantamalla/muokkaamalla uusiokäyttää pintamaana.
 • Parannetaan maa-aineksia maa-analyysin tulosten mukaan eloperäisillä aineksilla.
 • Määritellään työmaata varten mallimaaperä, mikä on terve maaperätyyppi ja sen kerrokset alueella. Kunnostuksessa ja hoidossa huomioidaan kunnostusvyöhykkeen mallina käytettävän alueen maaperän ominaispiirteet. Mikäli ei ole mahdollista määritellä mallimaaperää, täytyy selvittää, mikä on maaperän tehtävä alueella ja laaditaan sen perusteella maaperän kunnostussuunnitelma.
 • Ennen rakentamistöiden aloittamista määritellään toimenpiteet, joita käytetään kaikkien rakentamisen aikana häiriintyneiden maa-alueiden kunnostamiseksi rakennustöiden päätyttyä.
 • Käytetään esimerkiksi kompostikatetta, pengerryksiä tai muita luonnonmukaisia eroosiosuojauksia estämään eroosiota ja sedimenttien kasautumista yleisten laatuvaatimusten mukaan.
 • Vältetään maa-ainesten tarpeetonta tiivistämistä.