Toimenpiteet tilaamisessa

  • Asetetaan tavoitteet suunnittelualueen kasvillisuusalueiden käyttötavalle, sijoittelulle ja määrälle, jotta alueella olevien rakennusten energiankäyttö vähenee.
  • Määritetään mittarit ja/tai seurantamenetelmät, joilla mitataan/seurataan kasvillisuusalueiden käyttötavan, sijoittelun ja määrän toteutumista.
  • Ohjataan suunnittelijaa suunnittelemaan alue siten, että kasvillisuusalueiden käyttötapa, sijoittelu ja määrä ovat asetettujen tavoitteiden mukaan.
  • Ohjataan suunnittelijaa valitsemaan kasvillisuutta, joka soveltuu tuulensuojaukseen.
  • Ohjataan kunnossapitäjää hoitamaan ja kunnostamaan kasvillisuusalueita siten, että ne tuottavat tuulensuojaa asetettujen tavoitteiden mukaan.
  • Valvotaan suunnitelmassa kasvillisuusalueiden käyttötavalle, sijoittelulle ja määrälle asetettujen tavoitteiden toteutumista.
  • Valvotaan kunnossapidossa kasvillisuuden kunnolle ja tuulensuojavaikutukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista.