Toimenpiteet tilaamisessa

  • Ohjataan suunnittelijoita valitsemaan alueelle kasvillisuutta, joka ei tarvitse rakentamisvaiheen jälkeen kastelua.
  • Määritetään rakennus- ja kunnossapitotöiden tarjouspyyntöasiakirjoihin tavoitteet ja mahdolliset rajoitteet kasvillisuusalueiden kastelulle ja kastelussa käytettävälle vesilähteelle.
  • Osoitetaan rakennus- ja kunnossapitourakoitsijoiden käyttöön vaihtoehtoisia vesilähteitä, joilla korvataan talousvettä, luonnollisia pintavesiä tai pohjavettä.