Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Eerolanpuron kosteikon seuranta

Eerolanpuron kosteikko on vuonna 2016 valmistunut kohde Tuomiojärven eteläpuolella, siihen laskevan Eerolanpuron yhteydessä. Kaupunkikosteikko on kaupungin ensimmäinen luonnonmukainen hulevesien viivytysratkaisu, jossa hulevesiä käsitellään jo vakiintuneessa kaupunkiympäristössä.

Kaupunkikosteikko on näyttävä maisemallinen elementti, joka tuottaa monia hyötyjä alueella. Näitä ovat hulevesien puhdistumisen lisäksi elinympäristöjen luominen eri eliölajeille ja alueen virkistyskäyttö. Hulevedet ovat taajama-alueiden pinnoitetuilta alueilta huuhtoutuvia vesiä, jotka ilman asianmukaista käsittelyä aiheuttavat vesistöille haitallista kuormitusta. Kosteikko ja sitä edeltävät allasrakenteet laskeuttavat vedestä kiintoainetta ja siihen sitoutuneita haitta-aineita, kuten ravinteita ja raskasmetalleja. Vuosien kuluessa kosteikolle asettuva kasvillisuus edesauttaa vesien puhdistumista. Läheinen Tuomiojärvi on Jyväskylän kaupungille tärkeä vesistö, sillä järven vettä hyödynnetään kaupungin raakavesitarpeisiin.

Kosteikko suunniteltiin tiiviisti rakennetulle alueelle ympäröivään maisemaan sopivaksi. Kosteikolle istutettiin liki 2000 kosteikkokasvin taimea, kuten esimerkiksi vihvilöitä, saroja, keltakurjenmiekkoja, rantakukkia ja rentukoita. Näiden menestymistä seurataan tulevaisuudessa. Kosteikon ympäristöön ja kaivuumaiden sijoituspaikoille on tehty puu- ja pensasistutuksia. Lisäksi alueille kylvettiin nurmi ja niittymäistä kasvillisuutta.

Toteutusaikataulu: seuranta 2017-2018

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenteen toimiala

Suunnittelu ja toteutus : Vapo Clean Waters Oy, Viherteema Oy ja Luonnonvarakeskus (LUKE)

Lisätiedot: Paula Tuomi, etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Eerolanpuron kosteikko | Jyväskylä.fi