Green Street pilottihanke

Jyväskylän ydinkeskustan tuntumassa sijaitsevalle Puutarhakadulla tutkitaan hulevesien kestävää hallintaa katualueilla Green Street -menetelmän mukaisesti. Green Street -mallilla tarkoitetaan hulevesien hallintaa katualueilla vihreän infrastruktuurin keinoin.

Mallissa katutilaan lisätään läpäisevää pintaa erilaisten viherpainanteiden ja istutusalueiden avulla. Läpäisevän pinnoitteen kautta vesi ohjautuu maanalaiseen viivyttävään rakenteeseen. Samalla toteutetut hulevesirakenteet tuovat vihreyttä olemassa olevaan kaupunkiympäristöön. Green Street -menetelmän pääperiaatteena on ajatus hajautetusta ratkaisusta, jolloin hulevesien hallinta on jaettu moneen pienempään järjestelmään.

Suunniteltava alue sisältää asemakaavan mukaisen katualueen kokonaisuudessaan kevyen liikenteen väylineen. Yleissuunnitelma on laadittu keväällä 2017, ja katusuunnitelmat valmistuivat keväällä 2018. Ensimmäisen korttelin (välillä Kyllikinkatu-Tapionkatu) rakentaminen alkoi kesäkuussa 2018, ja rakentaminen ajoittuu investointiohjelman mukaan kahdelle vuodelle.

Toteutusaikataulu: suunnittelu 2017-2018, rakentaminen 2018-

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenteen toimiala

Yleis- ja rakennussuunnittelu: Ramboll Oy

Lisätiedot: Paula Tuomi, etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Green Street - Puutarhakatu | Jyväskylä.fi

Hulevesien hallinnalla viihtyisämpää asuinympäristöä Jyväskylässä - Ramboll Finland Oy

puutarhakatu_1360.jpg

Kuva: Ramboll