Selvitykset ja raportit

KESY-hankkeeseen liittyen on teetetty taustaselvityksiä ja raportteja.

Viherympäristöliitto ry teetti selvityksen ympäristörakentamisen prosesseista ja käytännöistä lokakuun 2015 ja kesäkuun 2016 välisenä aikana. Selvitystyössä on kuvattu nykyiset prosessit ja käytännöt, kartoitettu prosessiin liittyvät ongelmat ja haasteet sekä koottu aiheeseen liittyvät käsitteet ja terminologia.

Hanna Tajakka, Viher-Arkki: Kestävän viherhankkeen prosessi -selvitysraportti 

Dynaamisten kasvillisuusalueiden käsitteitä koskeva kirjallisuusselvitys "Dynaaminen kasvillisuussuunnittelu. Käsitteiden arviointi". Tekijä Iiris Lettojärvi, pdf-tiedosto.

Viherympäristöliiton kasvualustatyöryhmä teetätti selvityksen koskien paikalla tehtäviä kasvualustoja. Selvityksessä käytiin läpi nykyinen lainsäädäntö, kuvattiin nykytilanne sekä arviointiin, mitä muutoksia lainsääsäntöön tulisi tehdä.

Aino-Kaisa Nuotio: Paikalla tehtävät kasvualustat -raportti

KESY-toimintamalli -raportti (pdf)