KESY-toimijat

KESY-toimijat ovat sitoutuneet noudattamaan kestävän ympäristörakentamisen toimintaperiaatteita

Pihasuunnittelu Eeva Blomberg
Suunnittelussa pyritään säilyttämään olevaa maata ja kasvillisuutta, käsittelemään hulevesiä imeyttämällä ja viivyttämällä niitä ja käyttämään kotimaisia, kestäviä tuotteita kuten kasveja ja kiviä. Omaa ammattitaitoa kehitetään jatkuvasti sekä hyödynnetään muiden suunnittelijoiden osaamista. Hyödynnetään myös rakentajien, tavarantoimittajien ja kunnossapitäjien osaamista ja kuunnellaan käyttäjien näkemyksiä. Suunnittelussa ja suunnittelun asiakirjojen laadinnassa käytetään ajantasaisia ohjeita ja kestävän kehityksen kriteereitä. Suunnitelmat tarkastetaan työvaiheittain eli tehdään itselleluovutus. Kerätään palautetta suunnittelutyön onnistumisesta hankkeen muilta osapuolilta.

Insinööritoimisto Vevira Oy

Toimintamallin lähtökohtia sovelletaan pihojen ja hulevesien suunnittelussa. Kaivettu maa-aines ja louhe käytetään tontilla. Purkumateriaaleja hyödynnetään hankkeessa tai niille keksitään uusiokäyttöä. Hulevesiä hallitaan luonnonmukaisin keinoin.  http://www.vevira.fi