Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

KESY-toimijat

KESY-toimijat ovat sitoutuneet noudattamaan kestävän ympäristörakentamisen toimintaperiaatteita.

Pihasuunnittelu Eeva Blomberg

Suunnittelussa pyritään säilyttämään olevaa maata ja kasvillisuutta, käsittelemään hulevesiä imeyttämällä ja viivyttämällä niitä ja käyttämään kotimaisia, kestäviä tuotteita kuten kasveja ja kiviä. Omaa ammattitaitoa kehitetään jatkuvasti sekä hyödynnetään muiden suunnittelijoiden osaamista. Hyödynnetään myös rakentajien, tavarantoimittajien ja kunnossapitäjien osaamista ja kuunnellaan käyttäjien näkemyksiä. Suunnittelussa ja suunnittelun asiakirjojen laadinnassa käytetään ajantasaisia ohjeita ja kestävän kehityksen kriteereitä. Suunnitelmat tarkastetaan työvaiheittain eli tehdään itselleluovutus. Kerätään palautetta suunnittelutyön onnistumisesta hankkeen muilta osapuolilta.

Insinööritoimisto Vevira Oy

Toimintamallin lähtökohtia sovelletaan pihojen ja hulevesien suunnittelussa. Kaivettu maa-aines ja louhe käytetään tontilla. Purkumateriaaleja hyödynnetään hankkeessa tai niille keksitään uusiokäyttöä. Hulevesiä hallitaan luonnonmukaisin keinoin.  http://www.vevira.fi

Ramboll

Ramboll on suunnittelu- ja konsultointialan yritys, joka on ollut vahvasti mukana edistämässä kestävän ympäristörakentamisen ja kunnossapidon KESY-hankkeita Suomessa. KESYn mukaisia periaatteita on hyödynnetty muun muassa yrityksen laatimissa ympäristösuunnitelmissa sekä kilpailuttamissa urakoissa. Näistä esimerkkikohteina toimivat mm. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n erityisasumisen pihojen hoitourakka, Ankkapuiston resurssiviisas viherrakentaminen Vantaalla sekä Espoon päästötön työmaapilotti Lukutori.
Ramboll aikoo hyödyntää rohkeasti ja innovatiivisesti KESY-periaatteita tulevissakin hankkeissa. Suunnitelmien, elinkaariajattelun, resurssiviisauden kautta hankkeisiin voidaan viedä kestävän ympäristörakentamisen ja kunnossapidon toimintamalleja. 
https://fi.ramboll.com/

LOCI Maisema-arkkitehdit Oy

Kestävän ympäristörakentamisen käytännöt ovat osa suunnittelijoidemme jokapäiväistä työtä. Kohteiden suunnittelu pohjautuu paikallisiin oloihin ja erityispiirteisiin. Tiedostamme olevien ympäristöjen arvon ja luontaisen muutoksen. Suunnitteluratkaisuissa pyrimme materiaalien ja käytön kestävyyteen sekä käyttäjien luontosuhteen tukemiseen. Tähtäämme pitkään elinkaareen. Kuuntelemme eri osapuolia ja tarpeen tullen tiedotamme kestävän ympäristörakentamisen toimintamalleista. Huolehdimme lähtötietojen riittävyydestä ja huomioimme tilaajan strategiset tavoitteet. Kaikki projektit aloitetaan, tehdään ja päätetään sisäisen laaduntarkkailun alaisina. Asiakaspalautteet muuntuvat meillä kehitystoimiksi. Opimme sisäisen tiedonjaon avulla, kilpailutoiminnalla ja kansainvälistä pioneerityötä seuraten. 

Loci Maisema-arkkitehdit Oy

Sitowise Oy

Sitowisen strategian keskeisenä tavoitteena on olla alan vastuullisin kumppani. Maisemasuunnitteluosasto käyttää suunnittelutyönsä tukena Viherympäristöliiton KESY-mallista tarkennettua maisemasuunnittelijoiden tarkistuslistaa. Kehitämme ja kokeilemme uusia kestäviä, vastuullisia ja luontopohjaisia ratkaisuja rohkeasti. www.sitowise.com/fi

Nomaji maisema-arkkitehdit Oy

Nomajilla on käytössään vastuullisuustavoitteet, jotka pohjautuvat KESYn periaatteisiin. Ne ovat osa laatujärjestelmäämme ja projektien laadunarviointia. Meille vastuullisuus on yhdistelmä sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Ekologinen kestävyys tarkoittaa, että haluamme työllämme edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Edistämme materiaalien kierrätystä, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä ympäristönsuojelua. Haluamme parantaa ympäristön ekologista tilaa ja lisätä tietoisuutta ympäristövaikutuksista. Yhteiskunnallinen kestävyys tarkoittaa luontoläheisyyttä ja ympäristön monimuotoisuutta, jotka luovat edellytykset ihmisen hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa. Pyrimme työssämme vahvistamaan ihmisten yhteyttä luontoon ja parantamaan virkistysmahdollisuuksia. http://www.nomaji.fi

Carmenia Oy

Suunnittelemme kohteita huomioiden alueen lähtötilanteen, tehdyt selvitykset, kaavamääräykset sekä laatuvaatimukset. Sovitamme toiminnot osaksi kokonaisuutta huomioiden ympäröivän luonnon sekä käyttäjät ja käyttötarpeet. Säästämme mahdollisimman paljon olevaa ja suosimme alueella luontaisesti kasvavia kasvilajeja. Suosimme materiaalivaihtoehdoissa kestäviä ja kierrätettäviä, ympäristöystävällisiä ratkaisuja.
Hulevesien hallintaan pyrimme viemään suunnitelmiin mahdollisimman paljon läpäiseviä pinnoitteita ja suosimme maanpäällisiä viivytys- ja imeytysratkaisuja maanalaisten viivytysjärjestelmien sijaan.
Työssämme pyrimme huolellisuuteen ja panostamme laatuun mm. käymällä suunnitelmat läpi kahden suunnittelijan toimesta, täytämme lisäksi suunnitelmien itselleluovutus-asiakirjaa.
 https://carmenia.fi/

M&M Paakkinen Oy

Käytämme pääosin akkukäyttöisiä työkaluja työmaillamme. Käytössämme on akkukäyttöisinä kaikki käsityökalut, saha, maapora ja pensas/kaislaleikkuri. Ostamme laadukkaita koneita, jotka ovat suunniteltu ammattikäyttöön ja huollamme ne hyvin.
Sammutimme koneet työmaalla, jos emme käytä niitä.
Minimoimme jätteen määrän suunnittelemalla materiaalien tilaukset hyvin. Lajittelemme työmaalla tulevat jättteet asianmukaisesti eri astioihin ja toimintamme ne kierrätykseen.
Kuljemme työmaille pääosin kimppakyydeillä, auto jota käytämme siihen kulkee biokaasulla.
Käytämme hankinnoissa kotimaista tuotantoa, jos se on vain mahdollista.
Olemme hankkimassa tänä vuonna akkukäyttöistä raivaussahaa.
Vaihdamme kaivurin polttoaineen ekoversioon kunhan saamme toimivan ratkaisun sen säilytykseen.

http://www.mmpaakkinen.com

Sweco Finland Oy

Pyrimme toimimaan kaikissa suunnittelutoimeksiannoissamme KESY-periaatteiden mukaan. Esimerkkinä KESY-projektista mainittakoon biodiversiteetin suojelun, kehittämisen ja edistämisen toimenpidemallin luominen rakennetussa ympäristössä. Pilottokohteena toimi ison eläkevakuutusyhtiön kaksi erilaista kiinteistöä, toimistorakennus ja asuinrakennus, joihin laadimme ohjeistuksen, jota voidaan hyödyntää kiinteistöjen biodiversiteetin kehittämisessä. Tässä kohteessa käytimme apuna mm. viherkerroinlaskentaa. Jatkossa hyödynnämme myös BNG (Biodiversity Net Gain) - laskentatyökalua, joka on räätälöity Swecon tarpeisiin.

www.sweco.fi

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy

Hyödynnämme kestävän ympäristörakentamisen toimintamallia kasvikattorakenteessamme. Rakenteeseen kuuluu vedenpidätysmatto, järviruoko, kasvualusta sekä kasvillisuus. Vedenpidätysmatto on valmistettu kierrätyskuidusta. Vesijärven hoitoniitoissa poistettava järviruoko hyödynnetään kasvikattorakenteessa salaojittavana ja vesitilavuutta lisäävänä kerroksena. Kasvualustassa on hyödynnetty betonituotannon sivuvirtoja sekä erillliskerättyä biokompostia. Voidaan siis puhua kierrätyskasvualustasta. Emäksisenä kasvualustana se pidättää hyvin fosforia ja ravinnehuuhtoumat ovat minimaaliset. Lannoitusta ei tarvita. Lisäksi kasvit ovat kotimaista tuotantoa. Kasvikatot imeyttävät tehokkaasti hulevesiä ja näin edistämme hulevesien hallintaa.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy