Viherympäristöliiton sitoumukset

Viherympäristöliitto on allekirjoittanut myös Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen.

”Suomi, jonka haluamme 2050” -yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Yhteisymmärrys muutoksen välttämättömyydestä on sitoumuksen perusta. Sitoumus on keskeinen väline YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttamisessa. Sitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville.

Viherympäristöliiton kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus pdf.

Viheralan yhteisesti hyväksymät eettiset pelisäännöt pdf.