Vantaa

Tikkuraitin perusparannussuunnittelu

Tavoitteena toteuttaa Iso-Roban ilmastokatumallia soveltaen. Suunnittelu alkanut syksyllä 2017. Rakentaminen tämän hetken aikataulun mukaan 2020. Suunnittelijat Ramboll ja maisemasuunnittelu Hemgård.

Kanervanummi

Suunnitelmat valmiit. Rakentaminen 2018-19. Suunnittelija Ramboll.

Ankkapuisto ja Metsopuisto

Jatkosuunnittelu käynnistynyt. Ankkapuisto valmistuu vuoteen 2020 mennessä, mutta Metsopuiston rakentaminen ajoittunee vuosille 2019-21. Suunnittelija FCG.

Tikkurilan jokiranta

Yleissuunnitelma hyväksytty. Padon purun ja Åvikin alueen rakentamissuunnittelu käynnissä. Padon purkaminen siirtynee vuodelle 2019 vesiluvan takia. Ensi vuonna rakennetaan Åvikin alue. Suunnittelijat Ramboll (pato)  ja Loci (muu alue).

Puron kunnostusprojektit. Pieniä kohteita ympäri kaupunkia, toteutus lähinnä kesäisin purotalkkareiden johdolla.

Lisätiedot: heidi.burjam@vantaa.fi