Helsingin kaupungin asunnot Oy:n erityisasumisen pihojen hoitourakan kilpailutus

Hankkeen tavoitteena oli kilpailuttaa pihojen 36 kiinteistöpihan hoitourakka huomioiden kestävän kunnossapidon periaatteita. Urakka on käynnissä vuosina 2019 – 2020 ja siinä on mahdollisuus kahden vuoden optioon.

Hoitourakka sisältää 36 erityisasumisen (palvelutalot ym.) kiinteistöpihaa, jotka ovat laajuudeltaan ja luonteeltaan vaihtelevia.

Urakan sisältö ja tehtävät koostuvat viheralan yleisistä ohjeista ja selostuksista, mutta urakassa on huomioitu myös kestävän kunnossapidon periaatteita mm. seuraavasti:

•       Glyfosaatin käyttö on kielletty

•       Hoitotyöstä syntyvän kasvijätteen vähentäminen

•       Vaatimukset urakassa käytettäville työkoneille

•       Sosiaalinen osallistava toiminta asukkaiden kanssa

Lisätiedot:

Helsingissä otettiin erityisryhmät mukaan kiinteistöpihojen hoitoon - Ramboll Finland Oy

Heidi Järkkä

Rakennuttaja ja vihertöiden valvoja

Maisema, Blue & Green

M +358 (40) 4872681

heidi.jarkka@ramboll.fi