Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Toimintamallin tausta

Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on hallinnoida, suunnitella, rakentaa ja ylläpitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia vaikutuksia.

Toimintamallin raportti avautuu tästä (pdf.)

Hankkeen yleisesittely pp-esitys

Viherympäristöiitto ry käynnisti Kestävä ympäristörakentaminen -hankkeen (KESY) vuonna 2015. Hanketta johti maisema-arkkitehti Emilia Weckman. Mukana hankkeessa olivat MMM Hanna Tajakka ja alkuvaiheessa maisema-arkkitehti Hannamaria Piipponen. Hanke perustuu amerikkalaisiin SITES-kriteereihin, joita on muokattu Suomen olosuhteisiin työpajoissa käytännön ammattilaisten kanssa. Emilia Weckman työskenteli hankkeessa osittain TAIKE:n Valtion taiteilija-apurahalla. Hanketta on tukenut Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö.

Toimintamalli pohjautuu ulkomailla tehtyihin vastaavanlaisiin ohjeistuksiin ja laatumalleihin, erityisesti Yhdysvalloissa kehiteltyyn the Sustainable Sites Initiative -arviointi- ja sertifiointijärjestelmään (SITES)[1]. SITES on kehitetty edistämään ja tukemaan ekologisesti kestävää maisemasuunnittelua. Se tarjoaa erilaisia toimintatapoja ja kriteereitä, jotka ohjaavat ekologisesti kestävän maiseman suunnittelua projektin eri vaiheissa. Temaattinen jaottelu sekä kestävän rakentamisen kriteerien tavoitteet ja osin myös sisältöjä toimintaperiaatteille on tehty SITES:n pohjalta. Sisältöjä on täydennetty sekä sovitettu suomalaisiin olosuhteisiin. SITES:n lisäksi hankkeessa on hyödynnetty eurooppalaisia Green City, Green Flag ja Green Label -ohjeistuksia sekä aiheeseen liittyvää muuta kirjallisuutta ja materiaalia. 

Hankkeen aikana on selvitetty myös voimassa olevien lakien, asetusten, yleisten laatuvaatimusten ja ohjeiden vaikutusta kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen viherhankkeissa. Tarkoituksena on vaikuttaa ohjaaviin standardeihin, jotta kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen on mahdollista nykyistä paremmin.

KESY käsittää koko viheralueita koskevan prosessin: tilaamisen, suunnittelun, rakentamisen, ylläpidon ja materiaalit sekä tuotteet. KESY-tavoitteiden toteutuminen edellyttää tilaajan sitoutumista tavoitteisiin.

Toimintamalliluonnoksen pohjalta allekirjoitettiin vuoden 2017 Viherpäivillä Jyväskylässä Viherympäristöliiton ja sen jäsenjärjestöjen yhteinen Kestävän ympäristörakentamisen sitoumus, jossa sitoudutaan noudattamaan laadittavia kestävän ympäristörakentamisen kriteerejä sekä pelisääntöjä. Lisäksi sitoudittiin jakamaan tietoa ja kannustamaan viheralueiden tilaajia, suunnittelijoita, rakennuttajia, rakentajia, kunnossapitäjiä ja alan tuotetoimittajia noudattamaan omassa toiminnassaan näitä yhdessä asetettuja tavoitteita.

Kestävän kehityksen mukainen toimintatapa vaatii ennen kaikkea asennemuutosta ja myös totuttujen käytäntöjen uudelleenajattelua. Tavoitteena on, että toimintamalli antaa eväitä uudelleenajatteluun ja tekemiseen.

Tutustu lisää hankkeen taustoihin ja tavoitteisiin (pdf)

Video siitä, kun luonto inspiroi ympäristönsuunnittelua, avautuu tästä

Video ekologisesta viheralueiden hoidosta. Kun luonto inspiroi, avautuu tästä

Unkarissa Budapestissä oli vuoden 2017 syksyllä kestävää ympäristörakentamista, green infrastruktuuria koskeva seminaari, jossa julkaistu julkilausuma avautuu tästä pdf.

[1]Sustainable Sites V2 Raiting System for Sustainable Land Design and Development, 2014.