Tourujoen kunnostus

Tourujoen kunnostuksen tavoitteena on kunnostaa Tourujoki virtavesikaloille soveltuvaksi ympäristöksi ja purkaa säännöstely Tourujoen valuma-alueelta.

Kankaan uuden asuinalueen kyljessä virtaava Tourujoki on Jyväskylän keskeinen kaupunkijoki. Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt laajan hankkeen joen ekologiset, maisemalliset, virkistykselliset ja kulttuurihistorialliset tavoitteet täyttävän kunnostuksen toteuttamiseksi. Kunnostuksen yleissuunnitelma valmistui vuonna 2018. Rakennussuunnittelu ajoittuu vuosille 2019-2020.

Toteutusaikataulu: toteutus todennäköisesti alkaen 2021

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakenteen toimiala

Yleissuunnittelu: Ramboll Oy

Lisätiedot: Jarmo Toikkanen, etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Tourujoen kunnostushanke | Jyväskylä.fi

Havainnekuva: Ramboll

tourujoki_havainnekuva3.jpg (2000×1125)