Rakennusalan perustutkinto: Maanrakentaja

Maanrakentaja on rakennusalan ammattilainen, jonka työnkuva sisältää laajasti eri toimialojen tehtäviä louhinnasta ja kaivusta perustus-, asennus- ja vihertöihin. Maanrakentajat varmistavat nykyaikaisen yhteiskunnan toimivuuden.

Maanrakentaja työskentelee monipuolisissa työtehtävissä. Työkohteita on mm. kadut, tiet, vesiväylät, padot, satamat, lentokentät, energiaverkostot, kalliorakenteet, maanalaiset tilat, rautatiet sekä ympäristörakenteet eli talojen pohja- ja piharakenteet sekä viher-, liikenne-, urheilu- ja liikunta-alueet kuuluvat myös maanrakentajan työkohteisiin. Työ on lähes ympärivuotista vaihtelevissa sääolosuhteissa. Työtä tehdään usein myös iltaisin ja viikonloppuisin. Maanrakennusala soveltuu erinomaisesti myös naisille. 

Perustutkinto antaa valmiudet työskennellä maanrakennusalan monipuolisissa tuotanto- ja kunnossapitotöissä. Työnkuvaan kuuluvat asennus-, mittaus- ja rakentamistehtävät sekä kuljetus- ja kunnossapitokoneiden ajo. Rakennusalan perustöiden ja maanrakennustöiden lisäksi voi erikoistua mm. maanrakennuskoneen käyttäjäksi, raudoitukseen ja betonointiin, maa- ja kiviainesten jalostamiseen, louhintaan, asfalttialaan sekä purku- ja kierrätystoimialaan.

Tyypillisiä työpaikkoja ovat:

  • Infra-alan yritykset
  • Louhintayritykset
  • Maanrakennusfirmat
  • Viherrakennusyritykset
  • Talonrakennusfirmat
  • Asfaltointiyritykset
  • Sorayritykset
  • Rakennuskiven jalostuslaitokset
  • Kaupunkien ja kuntien kunnallistekniikan osastot
  • Kiinteistönhoitoyritykset

Haku nuorisokoulutukseen tapahtuu yhteishaun kautta

ja aikuiskoulutuksen monimuoto-opetukseen oppilaitoksen hakulomakkeella.
Tutkinnon voi suorittaa usein myös näyttötutkintona sekä oppisopimuksella.

Lisätietoa hakuohjeista löydät oppilaitosten nettisivuilta.

Maanrakentajan tutkinnon suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Voit opiskella esimerkiksi kivimiehen tai rakennustuotannon ammattitutkinnon, maanrakentajamestarin erikoisammattitutkinnon, yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa, rakennusmestariksi tai rakennustekniikan insinööriksi.