Ammattitutkinto

Koulutus on näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta, joka antaa yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Perustutkinnon suorittanut tai vastaavan osaamisen työelämässä hankkinut opiskelija voi jatkokouluttautua ammattilaiseksi ammattitutkinnolla. Ammattitutkinto suoritetaan lähiopetuksena ja työelämässä harjottelujaksoina. Tutkintosuoritukset annetaan näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksella, jolloin esitetään alan tietojen ja taitojen hallinta. Viheralan ammattitutkinto antaa valmiudet toimia tiiminvetäjänä viherrakennus- sekä ylläpitotöissä. Tutkinto antaa myös jatkokelpoisuuden ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin.