Maanrakennusalan ammattitutkinto

Maarakennusalan ammattitutkinto syventää osaamista maanrakennusalan vaihtelevissa ja monipuolisissa tehtävissä

Maanrakentaja työskentelee monipuolisissa työtehtävissä. Työkohteita on mm. kadut, tiet, vesiväylät, padot, satamat, lentokentät, energiaverkostot, kalliorakenteet, maanalaiset tilat, rautatiet sekä ympäristörakenteet eli talojen pohja- ja piharakenteet sekä viher-, liikenne-, urheilu- ja liikunta-alueet kuuluvat myös maanrakentajan työkohteisiin. Työ on lähes ympärivuotista vaihtelevissa sääolosuhteissa. Työtä tehdään usein myös iltaisin ja viikonloppuisin. Maanrakennusala soveltuu erinomaisesti myös naisille. 

Tutkinto antaa syventävän osaamisen maanrakennusalan tehtävissä. Koulutukseen soveltuvat maarakennuskoneenkuljettajat, asfalttityöntekijät, liikennealueiden hoitotyöntekijät, viher- ja ympäristörakentajat, putkiverkostojen rakentajat, pohja- ja perustusten rakentajat, louhinta- ja kalliorakennustyöntekijät, maarakennuskoneiden 3D-ohjaus- ja opastuslaitteiden käyttäjät, työmaan remonttimiehet sekä koneiden huolto- ja korjaustyöntekijät. Maarakennuskoneiden käyttö on monilla osa-alueilla tärkeässä roolissa.

Tyypillisiä työpaikkoja ovat:

  • Infra-alan yritykset
  • Louhintayritykset
  • Maanrakennusfirmat
  • Viherrakennusyritykset
  • Talonrakennusfirmat
  • Asfaltointiyritykset
  • Sorayritykset
  • Rakennuskiven jalostuslaitokset
  • Kaupunkien ja kuntien kunnallistekniikan osastot
  • Kiinteistönhoitoyritykset

Haku jatkuvaan koulutukseen oppilaitoksen hakulomakkeella. Koulutus on näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta, joka sisältää lähi-, etä- ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja. Lisätietoa hakuohjeista löydät oppilaitosten nettisivuilta.

Maanrakentajan ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Voit opiskella esimerkiksi maanrakentajamestarin erikoisammattitutkinnon, yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa, rakennusmestariksi tai rakennustekniikan insinööriksi.