Yliopistokoulutus

Lukion oppimäärän, ylioppilastutkinnon, vähintään kolmevuotisen ammatillisen perustutkinnon, kaksoistutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittanut opiskelija on hakukelpoinen yliopisto-opintoihin. Korkeakoulun yhteishaussa haetaan suorittamaan sekä kandidaatin tutkintoa (180 opintopistettä, noin kolme vuotta) että maisterin tutkintoa (120 opintopistettä, noin kaksi vuotta.) Yliopisto-opintoihin sisältyy pääaine- ja sivuaineopintoja, harjoittelua sekä opinnäytetyö. Opiskelijalla on vapaus suunnitella opintonsa itsenäisesti.

Maisterin tutkinnon jälkeen voi jatkokouluttautua lisensiaatiksi tai tohtoriksi.

Lisätietoa yliopistokoulutuksesta