Erikoisammattitutkinto

Koulutus on näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta, joka sisältää lähi-, etä- ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja. Koulutus antaa yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Alan vaativimpien työtehtävien hallinta osoitetaan erikoisammattitutkinnossa, jolloin opiskelija on peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoaan, hankkinut laajan työkokemuksen alalta ja yli ammattirajojen menevää yhteistyötaitoa. Koulutus toteutetaan usein sekä monimuoto-opetuksena että työssäoppimisena. Erikoisammattitutkinto antaa valmiuden toimia itsenäisenä yrittäjänä sekä johtavissa tehtävissä yritysten tai oppilaitosten palveluksessa. Tutkintosuoritukset annetaan näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Erikoisammattitutkinto antaa jatkokelpoisuuden ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin.