Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Luontoalan erikoisammattitutkinto: Luonnontuotekehittäjä, Luontokartoittaja

Luontoalan ammattilainen taitaa luontoselvityksen laadintaan tarvittavat maastotyöt.

Luontoalan erikoisammattitutkinto (HUOM! ent. luonnontuotealan erikoisammattitutkinto, luontokartoittajan erikoisammattitutkinto ja riistamestarin erikoisammattitutkinto) antaa valmiudet laatia maankäyttö- ja ympäristöhankkeissa luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia selvityksiä ja seurantaa. Työelämässä arvioidaan kohteen merkittävyyttä ja toimenpiteiden vaikutuksia eliölajiin ja ympäristöön. Ammattilainen tuntee Suomen luonnon peruslajiston sekä oman suuntautumisensa mukaisen eliölajiston ja luontotyypit. Erikoistua voi mm. lajisto- tai luontotyyppiselvitysten tekemiseen, luontovaikutusten arviointiin, luonnonhoitosuunnitelmien laatimiseen, paikkatiedon käyttöön tai yritystoiminnan perustamiseen tai kehittämiseen luontokartoitusalalla.

Luonnontuotealan osaamisalan suorittanut luonnontuotekehittäjä osaa ohjata ja koordinoida luonnontuotteiden talteenottoa ja kehittämistä. Hän osaa toimia alan verkostoissa ja erikoistumisensa mukaisesti toimia vahvana lajintunnistusosaajana tai toimialan kehittäjänä.

Luontokartoituksen osaamisalan suorittanut luontokartoittaja osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida luontoselvitystyön. Hän osaa tehdä lajisto- tai luontotyyppiselvityksen. Erikoistumisensa mukaisesti hän osaa soveltaa vahvaa luonto-osaamistaan erilaisiin tehtäviin tai tehdä alaan liittyviä paikkatietoanalyysejä.

Tyypillisiä työtehtäviä ovat:  

  • Luontoselvitykset
  • Konsultointi
  • Asiantuntijatehtävät
  • Ympäristövaikutusten arviointi
  • Lupamenettelyiden käsittely
  • Luonto ja lajistoselvitysten toteutus

Haku jatkuvaan koulutukseen oppilaitoksen hakulomakkeella. Koulutus on näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta, joka sisältää lähi-, etä- ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja. Lisätietoa koulutuksen järjestäjistä ja hakuohjeista löydät Opintopolusta.

Luontoalan erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Voit opiskella esimerkiksi ympäristöteknologiaa, bio- ja ympäristötieteitä tai yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa.