Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Maarakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut hoitaa ammattialansa monipuoliset työtehtävät itsenäisesi vaativissakin toimintaympäristöissä.

Maarakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee maanrakennusalan perustyötehtävät sekä osaa soveltaa ammattitaitoaan kokemuksen avulla eri työtehtäviin ja kohteisiin. Ammattilainen hahmottaa työtehtävien yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin. Työtehtäviin kuuluvat toiminnan johtaminen, työn valvominen, opastus työhön, työsuorituksiin, työn laatuun ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä tavoitteiden laadullinen saavuttaminen. Työ on lähes ympärivuotista vaihtelevissa sääolosuhteissa. Työtä tehdään usein myös iltaisin ja viikonloppuisin. Maanrakennusala soveltuu erinomaisesti myös naisille. 

Erikoisammattitutkinto antaa valmiudet toimimaan alansa erikoisosaajana ja kehittämään toimintaa, tuotteita ja palveluja. Ammattilainen taitaa maanrakennusalan ammattityöt vaativimmissakin kohteissa sekä hallitsee työmaan esimiestehtävät. Erikoistua voi mm. ammatinohjaukseen, mittaustöihin, louhintatyön johtamiseen sekä yritystoimintaan.

Tyypillisiä työpaikkoja ovat:

  • Infra-alan yritykset
  • Maanrakennusfirmat
  • Viherrakennusyritykset
  • Talonrakennusfirmat
  • Kaupunkien ja kuntien kunnallistekniikan osastot

Haku jatkuvaan koulutukseen oppilaitoksen hakulomakkeella. Koulutus on näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta, joka sisältää lähi-, etä- ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja. Lisätietoa hakuohjeista löydät oppilaitosten nettisivuilta.

Maanrakentajamestarin erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Voit opiskella esimerkiksi rakennusmestariksi, rakennusalan insinööriksi, yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa, rakennustekniikan insinööriksi tai rakennettua ympäristöä.